Read Επίκουρος: Κείμενα και πηγές της επικούρειας φιλοσοφίας και τέχνης του ζην by Epicurus Free Online


Ebook Επίκουρος: Κείμενα και πηγές της επικούρειας φιλοσοφίας και τέχνης του ζην by Epicurus read! Book Title: Επίκουρος: Κείμενα και πηγές της επικούρειας φιλοσοφίας και τέχνης του ζην
The author of the book: Epicurus
ISBN: 9608097010
ISBN 13: 9789608097018
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 518 KB
Edition: Θύραθεν
Date of issue: March 2011

Read full description of the books:

Ο Επίκουρος ανέπτυξε ένα φιλοσοφικό σύστημα και καθιέρωσε έναν τρόπο ζωής που αξίζουν τον σεβασμό και την κατανόηση, ίσως ακόμη και την αφοσίωσή μας. Στη Μεσόγειο της αρχαιότητας, αυτός ο τρόπος ζωής προσέλκυσε χιλιάδες οπαδούς σε κοινότητες που βάσταξαν πάνω από 600 χρόνια. Όμως, από την αρχή ακόμη της διδασκαλίας του, το μήνυμά του διαστρεβλώθηκε· πρώτα από τους ακαδημαϊκούς φιλοσόφους και την πολιτική εξουσία, και στη συνέχεια από τους χριστιανούς.
Ακόμη και στις μέρες μας, οι επικριτές του Επικουρισμού εξακολουθούν να τον παραποιούν, εμφανίζοντάς τον ως μια φυγόπονη πνευματικά, ρηχή, ηδονοθηρική, ανήθικη ή άθεη παρωδία της φιλοσοφίας. Στις μέρες μας ο Επικουρισμός έφτασε να σημαίνει το αντίθετό του: ένας εξεζητημένος ζήλος για σπάνια και ακριβά εδέσματα και ποτά.
Παρακαλώ, βρείτε το κουράγιο να αγνοήσετε μια προκατάληψη δύο χιλιάδων ετών, και αποτιμήστε τη φιλοσοφία αυτή κρίνοντας από τα αξιόλογα χαρίσματά της. Το βιβλίο αυτό σας παρέχει τις μαρτυρίες που χρειάζεστε.
D.S. Hutchinson
Στο βιβλίο ταξινομούνται κατά θέματα τα σημαντικότερα σωζώμενα κείμενα του Επίκουρου, του Λουκρήτιου, του Φιλόδημου, του Έρμαρχου και άλλων αρχαίων Επικούρειων.

Read Ebooks by EpicurusRead information about the author

Ebook Επίκουρος: Κείμενα και πηγές της επικούρειας φιλοσοφίας και τέχνης του ζην read Online! Epicurus (Greek: Ἐπίκουρος, Epikouros, "upon youth"; Samos, 341 BCE – Athens, 270 BCE; 72 years) was an ancient Greek philosopher and the founder of the school of philosophy called Epicureanism. Only a few fragments and letters remain of Epicurus's 300 written works. Much of what is known about Epicurean philosophy derives from later followers and commentators.

For Epicurus, the purpose of philosophy was to attain the happy, tranquil life, characterized by aponia, the absence of pain and fear, and by living a self-sufficient life surrounded by friends. He taught that pleasure and pain are the measures of what is good and bad, that death is the end of the body and the soul and should therefore not be feared, that the gods do not reward or punish humans, that the universe is infinite and eternal, and that events in the world are ultimately based on the motions and interactions of atoms moving in empty space.

His parents, Neocles and Chaerestrate, both Athenian citizens, had immigrated to the Athenian settlement on the Aegean island of Samos about ten years before Epicurus' birth in February 341 BCE. As a boy he studied philosophy for four years under the Platonist teacher Pamphilus. At the age of 18 he went to Athens for his two-year term of military service. The playwright Menander served in the same age-class of the ephebes as Epicurus.

After the death of Alexander the Great, Perdiccas expelled the Athenian settlers on Samos to Colophon. After the completion of his military service, Epicurus joined his family there. He studied under Nausiphanes, who followed the teachings of Democritus. In 311/310 BC Epicurus taught in Mytilene but caused strife and was forced to leave. He then founded a school in Lampsacus before returning to Athens in 306 BC. There he founded The Garden, a school named for the garden he owned about halfway between the Stoa and the Academy that served as the school's meeting place.

Even though many of his teachings were heavily influenced by earlier thinkers, especially by Democritus, he differed in a significant way with Democritus on determinism. Epicurus would often deny this influence, denounce other philosophers as confused, and claim to be "self-taught".

Epicurus never married and had no known children. He suffered from kidney stones, to which he finally succumbed in 270 BCE at the age of 72, and despite the prolonged pain involved, he wrote to Idomeneus:

"I have written this letter to you on a happy day to me, which is also the last day of my life. For I have been attacked by a painful inability to urinate, and also dysentery, so violent that nothing can be added to the violence of my sufferings. But the cheerfulness of my mind, which comes from the recollection of all my philosophical contemplation, counterbalances all these afflictions. And I beg you to take care of the children of Metrodorus, in a manner worthy of the devotion shown by the young man to me, and to philosophy."

-http://en.wikipedia.org/wiki/Epicurus


Ebooks PDF EpubAdd a comment to Επίκουρος: Κείμενα και πηγές της επικούρειας φιλοσοφίας και τέχνης του ζην
Read EBOOK Επίκουρος: Κείμενα και πηγές της επικούρειας φιλοσοφίας και τέχνης του ζην by Epicurus Online free

Download PDF: -.pdf Επίκουρος: Κείμενα και πηγές της επικούρειας φιλοσοφίας και τέχνης του ζην PDF