Read Dopisy z planety Země by Mark Twain Free Online


Ebook Dopisy z planety Země by Mark Twain read! Book Title: Dopisy z planety Země
The author of the book: Mark Twain
ISBN: No data
ISBN 13: No data
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 14.80 MB
Edition: Práce, Praha
Date of issue: 1987

Read full description of the books:

Krátké dílo "Dopisy z planety Země" napsal Twain na sklonku života, v těžkém období po smrti manželky a dcer. Jedná se spíše o soubor esejů, ve kterých kritizuje křesťanství, na kterém nenechává nitku suchou, zabývá se totiž absurditu a kritikou doslovného chápání křesťanství a bible.

Na začátku sledujeme Stvořitele, který stvořil vesmír a andělé nadšeně sledují jeho dílo. Jedním z nich je i Satan, který je za trest poslán na Zemi, odkud píše dopisy dalším andělům, uvádí v nich vybrané absurdity uvedené v bibli. Začíná představou lidí o ráji, kdy na Zemi nikdo nevydrží v kostele déle než hodinu týdně, zpívat neumí, ale ráj si všichni představují jako věčný zpěv a drnkání na harfu ve věčném kostele. Další absurditou v pojetí ráje je mu to, že na Zemi se lidé nenávidí, ale podle všeobecného přesvědčení se budou všichni v nebi milovat. Dále prochází bibli a ukazuje absurditu vybraných biblických událostí. Zmiňuje třeba vyhání z ráje, kdy jsou za malý přestupek Adama a Evy potrestáni všichni jejich potomci, kteří jsou na jejich hříchu nevinní. Přitom jsou potrestaní tím stejným bohem, který nás učí odpouštět, ale sám není schopen odpustit ani Adamovi a Evě.

Podobně si bere na paškál Noa a potopu světa, kdy milující bůh nemilosrdně zničí svá stvoření. Přesto vyvolí některé k záchraně, konkrétně farmáře, který laicky splácá loď a bůh ho nechává plavit se bez mapy a zásob. Bůh sice zničil vše špatné, ale přitom zachovává veškeré škůdce lidí, zejména otravný hmyz roznášející choroby. Lidstvo, které stvořil k obrazu svému vůbec neustále trápí nejrůznějšími pohromami, které lidé, s boží pomocí, překonávají.

Každý člověk má jinou povahu, danou bohem, ale boží zákon je pro všechny stejné a tak jeden zasluhuje trest a druhý chválu za něco, na čem nikdo nemá podíl, protože je to dáno od boha. Sám bůh ale svoje příkazy dané lidem nedodržuje a přesto, že vše předvídá, stvořil Adama a Evu, které potrestal. A v Novém Zákoně přináší bůh způsob, jak trápit člověka i po smrti, totiž peklem. Na nebesích byl Bůh nelítostný a krutý, když sestoupil na Zem jako Ježíš, změnil se ve svůj opak, ovládla jej láska a tak vymyslel peklo, ve kterém trest nezměrně převyšuje přestupek. V závěru autor popisuje hrůzy, které by nastaly, kdybychom se začali chovat doslovně biblicky ve smyslu Starého Zákona.

Autor převážně bojuje s absurditami doslovného výkladu bible, trnem v oku mu je zejména neschopností Boha odpouštět a to, že Bůh lidstvo neustále trápí. Dílo stojí rozhodně za přečtení, obsahuje zajímavé pasáže, které ale asi dnes už nikoho nešokuj

Read Ebooks by Mark TwainRead information about the author

Ebook Dopisy z planety Země read Online! Samuel Langhorne Clemens, better known by his pen name Mark Twain, was an American author and humorist. He is noted for his novels Adventures of Huckleberry Finn (1885), called "the Great American Novel", and The Adventures of Tom Sawyer (1876).

Twain grew up in Hannibal, Missouri, which would later provide the setting for Huckleberry Finn and Tom Sawyer. He apprenticed with a printer. He also worked as a typesetter and contributed articles to his older brother Orion's newspaper. After toiling as a printer in various cities, he became a master riverboat pilot on the Mississippi River, before heading west to join Orion. He was a failure at gold mining, so he next turned to journalism. While a reporter, he wrote a humorous story, "The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County," which proved to be very popular and brought him nationwide attention. His travelogues were also well-received. Twain had found his calling.

He achieved great success as a writer and public speaker. His wit and satire earned praise from critics and peers, and he was a friend to presidents, artists, industrialists, and European royalty.

However, he lacked financial acumen. Though he made a great deal of money from his writings and lectures, he squandered it on various ventures, in particular the Paige Compositor, and was forced to declare bankruptcy. With the help of Henry Huttleston Rogers, however, he eventually overcame his financial troubles. Twain worked hard to ensure that all of his creditors were paid in full, even though his bankruptcy had relieved him of the legal responsibility.

Born during a visit by Halley's Comet, he died on its return. He was lauded as the "greatest American humorist of his age", and William Faulkner called Twain "the father of American literature".

Excerpted from Wikipedia.


Ebooks PDF EpubAdd a comment to Dopisy z planety Země
Read EBOOK Dopisy z planety Země by Mark Twain Online free

Download PDF: dopisy-z-planety-zem.pdf Dopisy z planety Země PDF